×
Share this page

Wat heb je nodig om beter te worden?

Letselschade wordt anno 2016 vaak sneller afgehandeld en bovendien in een betere sfeer. De belangrijkste vraag wordt nu gesteld: “wat heeft de benadeelde nu echt nodig om om te herstellen”?

“Herstelgericht werken is de kern van ons werk en dankzij technologische innovatie wordt het ook steeds makkelijker”, zegt Ingrid-Marie Cavelaars, operationeel directeur bij CED. “Elk contact in de behandelketen moet gericht zijn op herstel. En dat is absoluut haalbaar. Het is vooral een kwestie van gedrag”.

“Sinds de invoering van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is de letselschadeparktijk aanmerkelijk verbeterd”, vindt ook Deborah Lauria, directeur van de De Letselschade Raad. “Partijen zitten eerder om tafel en tussentijds wordt er veel meer gecommuniceerd”. Goed nieuws voor de benadeelde. Al kan deze volgens haar nog veel centraler worden gesteld. “Iedereen is er wel sterker van doordrongen dat het om de benadeelde draait, maar die heeft nog lang niet altijd grip en regie op het herstelproces”.

Dat een herstelgerichte aanpak nog niet volledig gemeengoed is, komt volgens Lauria deels door wat ze het ‘tournooimodel’ noemen. “Letselschade wordt geregeld via het aansprakelijkheidsrecht. Dat betekent dat de benadeelde en de verzekeraar van de veroorzaker tegenover elkaar staan”. Het kan ook anders. “In een zogenaamd first party model handelt de benadeelde de schade af met zijn eigen verzekeraar. Dat haalt veel spanning weg en maakt het proces minder ingewikkeld”.


Nederlandse hulpverlening geeft slachtoffers houvast

Een zware aardbeving in Nepal, een busongeval met veel Nederlandse toeristen aan boord in Portugal, een ernstig busongeluk in Mexico: hoe ging het calamiteitenteam van SOS International daar te werk? Drie hulpverleners vertellen hun ingrijpende verhaal.
Meer weten?

CED coacht vmbo-leerlingen in risico’s én innovaties

Verzekeringen, schade, brandveiligheid. Vaak een ver-van-je-bedshow als je 14, 15 of 16 jaar bent. Toch is bewustwording op dit gebied belangrijk. Zeker als je in de richting van techniek of de (technische) dienstverlening studeert is het goed om risico’s in je branche al vroeg te kunnen inschatten én te weten welke innovaties ze helpen beperken.
Meer weten?