×
Betrouwbaar en objectief over waarde
Share this page

Risico-inspectie

Contact

Marcel Leermakers
Accountmanager

Stuur mij een e-mail
+31 6 518 29 324

Het beschermen van waarde begint bij het objectief vaststellen van waarde en risico’s. Wat is de herbouwwaarde van een woning of bedrijfsgebouw? Wat zijn de risico’s op brand, inbraak of waterschade?

  • Goed onderbouwd verzekerd bedrag

  • Inzicht in mogelijkheden tot preventie

  • Input voor opstellen passende polis

Een risico-inspectie van CED biedt objectieve informatie om tot een goede beoordeling te komen van de verzekerbaarheid van de risico’s. Maar we gaan nog een stapje verder. Onze inspecteurs bespreken de risico’s met uw klant en zoeken naar mogelijkheden om de bestaande risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen. Dat resulteert in een complete rapportage waarmee u tevens een leidraad heeft voor het vaststellen van passende voorwaarden en premies.

Aanvragen

Hier kunt u direct uw aanvraag doen voor een inspectie.

Inloggen digitale risico analyse

Gevolmachtigden benoemen met de digitale risico analyse zelf de risicofactoren binnen het bedrijf van hun relatie en geven hier gerichte adviezen over.

De Schademanager Thuis

Een schade hoeft geen ramp te zijn om toch een grote impact te hebben. In die gevallen helpt de Schademanager Thuis. Hij biedt een luisterend oor en regelt en coördineert het herstel. Dát is waardevol.
Meer weten?

Scherven brengen niet altijd geluk

Het is een dag als alle andere dagen bij een productiebedrijf van voedingsmiddelen als een consument contact opneemt: er zitten stukjes glas in het product dat hij gekocht heeft. De eerste vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Al snel rijst het vermoeden dat er opzet in het spel is. De directie schakelt de bedrijfsrecherche van CED in om dit tot op de bodem uit te zoeken.
Meer weten?

Herstel van waarde na aardbeving

Een huis is iemands thuis, een waardevolle plek. Dat geldt ook voor de inwoners van de provincie Groningen die te maken krijgen met schade aan hun woning als gevolg van aardbevingen. Op die momenten gaat het niet om een schadeclaim, maar om het herstel van waarde, van dat wat écht belangrijk is voor iemand. 

Meer weten?