×
Share this page

Huurder-proof Airbnb-woningen: verzekerbaar?

Al meer dan twee miljoen mensen in 192 landen en 33.000 steden doen het: een eigen woning, tweede huis of logeerkamer als overnachtingsaccommodatie verhuren via website Airbnb. Daarmee nemen zij ook een risico op schade door onvoorzichtige tijdelijke huurders. Is het verzekeren van zulke risico’s reëel?

Airbnb-verhuur is vaak niet gedekt in het standaardpakket van verzekeringen. “Zodra een consument het verzekerde object – of dat nu een woning of een auto is – gaat uitlenen, is dat een verzwaring van het risico dat niet zonder meer onder de dekking valt”, aldus Marcel Buchner, manager Taxaties en Inspecties bij CED. “Die terughoudendheid is begrijpelijk, want de verzekerde heeft geen controle over wat er gebeurt tijdens verhuur.”

Airbnb Verhuurders Garantie

Als reactie hierop heeft Airbnb de Airbnb Verhuurders Garantie in het leven geroepen. Dit programma biedt onder bepaalde voorwaarden schadevergoedingen tot maximaal 800.000 euro. Dit is echter geen vervanging voor een opstal- of inboedelverzekering. Zo is de persoonlijke aansprakelijkheid bijvoorbeeld niet meeverzekerd. Daarnaast moet de verhuurder eerst aankloppen bij de eigen woonverzekering voordat hij kan claimen op de Verhuurders Garantie.

Zelf actie ondernemen

Verzekeraars kunnen dus meerwaarde bieden voor klanten door de gewenste dekking wel te bieden. Een reëele optie? Buchner vindt van wel. “Zolang je als verzekeraar duidelijkheid hebt over de waarde en risico’s uiteraard. Vanuit de premie kun je als verzekeraar zo’n extra inventarisatie meestal niet verantwoorden. Maar als een verzekerde die dekking wil, is hij of zij misschien wel bereid om daarvoor zelf een risico-inspectie te laten uitvoeren.”

Taxatie en risico-inspectie

In zo’n geval mag je wel van de verzekerde verwachten dat die de verzekeraar helpt de waarde en risico’s objectief vast te leggen. “Dat kan met foto’s, een taxatierapport en eventueel een risico-inspectie op maat. Onze risicodeskundigen kunnen de risico’s op bijvoorbeeld brand- en waterschade scherp in beeld brengen, in de vorm van een rapport waarmee de consument weer de verzekeraar kan bellen.”

Huurder-proof met preventie

Uit een inspectierapport van CED volgt ook een preventie-advies, en dat is misschien nog wel de belangrijkste manier om de kans op schade te verkleinen. “Soms zit dat in kleine dingen: het afdekken van latex muurverf met een extra beschermlaag, een stevig aanrecht dat makkelijk is schoon te maken. Een lekbak onder de wasmachine, een laminaatvloer die geschikt is voor intensief gebruik en het beschermen van kwetsbare muurhoeken met beschermstrips. Als een verhuurder zelf die verantwoordelijkheid op zich neemt om een Airbnb-woning ‘huurder-proof’ te maken, neemt de kans op schade af en kunnen de kosten van reparatie en onderhoud beperkt worden.

Scherven brengen niet altijd geluk

Het is een dag als alle andere dagen bij een productiebedrijf van voedingsmiddelen als een consument contact opneemt: er zitten stukjes glas in het product dat hij gekocht heeft. De eerste vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Al snel rijst het vermoeden dat er opzet in het spel is. De directie schakelt de bedrijfsrecherche van CED in om dit tot op de bodem uit te zoeken.
Meer weten?

Doelgericht aan het werk via Interim professionals

De interim professionals van CED bieden voor korte of langere termijn een pragmatische oplossing voor schadevraagstukken. Zij worden ingeschakeld voor de overbrugging van vacatures, vervanging bij ziekte of verlof, het wegwerken van achterstanden, het opstarten van nieuwe activiteiten, maar ook voor coaching on the job. Lisa Groeneweg is één van hen.
Meer weten?