×
Share this page

HDS introduceert nieuw label en nieuw product

Als reactie op de groeiende vraag naar risico-inspecties, introduceert HDS een nieuw label: HDS Inspecties. Tegelijkertijd brengt het bedrijf de HDS AcceptatieScan® op de markt, een voor de Nederlandse markt nieuw product waarmee een verzekeraar snel inzicht verkrijgt in de risicotechnische kwaliteit van een nieuw aangeboden object, zonder hierbij een fysieke inspectie te laten uitvoeren.

Als reactie op de groeiende vraag naar risico-inspecties, introduceert HDS een nieuw label: HDS Inspecties. Tegelijkertijd brengt het bedrijf de HDS AcceptatieScan® op de markt, een voor de Nederlandse markt nieuw product waarmee een verzekeraar snel inzicht verkrijgt in de risicotechnische kwaliteit van een nieuw aangeboden object, zonder hierbij een fysieke inspectie te laten uitvoeren.

HDS werkt als kennispartner al samen met een groot aantal verzekeraars op het gebied van inspecties. De activiteiten van de 14 risicodeskundigen die op allerlei deelgebieden werkzaam zijn bij HDS, zijn nu gebundeld onder de naam HDS Inspecties. Drs. ing. Marcel Büchner is verantwoordelijk voor dit nieuwe label. Een logische stap, vindt Jan Sint Nicolaas, directeur van HDS: “HDS heeft al langer een flink marktaandeel in risico-inspecties, ook vanwege het feit dat alleen HDS de kostenefficiënte combinatie kent van een risico-inspectie en een waardebepaling, tegelijkertijd door één medewerker uitgevoerd. Deze medewerkers zijn hiertoe specifiek opgeleid, met uiteraard gebruikmaking van de diverse tools die HDS op het gebied van waardebepaling heeft ontwikkeld.”

De HDS AcceptatieScan® is een uniek product op de Nederlandse markt voor verzekeraars om een aanvraag in risicotechnisch opzicht snel en deskundig te kunnen beoordelen en verwerken. In feite hoeft daarna alleen nog de toepasselijke premie bepaald te worden. Een risicodeskundige van HDS Inspecties bevraagt de (aspirant)verzekeringnemer telefonisch aan de hand van de voor de betreffende sector (zoals bijv. horeca of detailhandel) relevante vragen. Hierbij heeft de deskundige altijd de beschikking over één of meerdere recente foto’s van het gebouw. De antwoorden worden vervolgens gescoord volgens een door HDS opgestelde systematiek, waarbij elke vraag zijn eigen weging kent. Het totaal aantal punten levert een aanbeveling op, te weten: accepteren, twijfelgeval (mogelijk fysieke inspectie-), of een negatief advies. De ‘fabrieksinstellingen’ zijn door HDS bepaald aan de hand van enkele honderden in 2013 fysiek uitgevoerde inspecties. De verzekeraar kan deze instellingen zelf wijzigen om desgewenst haar eigen acceptatiebeleid in dit product te verwerken.

Jan Sint Nicolaas: “De HDS AcceptatieScan® is bij uitstek geschikt voor nieuw aangeboden bedrijfsmatige verzekeringen onder de zogenaamde inspectiegrens. Ook leent het product zich goed voor portefeuille-onderhoud. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt, waarbij het technisch goed beoordelen van een risico steeds belangrijker wordt om uiteindelijk het gewenste rendement te behalen, is dit een mooi product op het juiste moment.”