×
Share this page

Disclaimer


De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads en andere onderdelen op en van de internetpagina's van CED Holding B.V. en al haar groepsmaatschappijen (CED), worden u als service aangeboden. Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op de websites van CED.

CED aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze sites en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de websites of documenten van derden waarnaar wordt verwezen.

Op verschillende plaatsen in de websites van CED wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail, formulieren of anderszins met ons te communiceren.

Deze website wordt beheerd door de afdeling Corporate Communicatie van CED. Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn welkom.
Mailt u naar info@ced.group.