×
Share this page

Statement CED naar aanleiding van steekproef Verbond van Verzekeraars over fraude bij herstel autoschade

CED heeft meegewerkt aan de steekproef van het Verbond van Verzekeraars over fraude bij blikschadereparaties. Volgens het verbond is er bij meer dan 10 procent van de reparaties gefraudeerd.

CED is het eens met het verbond dat de uitkomst van de streekproef niet acceptabel is en noopt tot maatregelen in de autoschadeherstelbranche.

Als expertisebedrijf treedt CED op namens verschillende verzekeringmaatschappijen in Nederland, ook bij autoschades. CED werkt met gecertificeerde schade-experts, vaak met jarenlange ervaring. Zij werken al vele jaren tot volle tevredenheid van verzekeraars. Zoals wij begrijpen gaat het in het rapport van het verbond om fraudegevallen waarbij in sommige gevallen wel expertise heeft plaatsgevonden en in andere gevallen niet; op welke categorie de meeste fraudegevallen betrekking hebben, wordt niet duidelijk gemaakt.

In het rapport van het verbond wordt gemeld dat de fraude regelmatig plaatsvindt nadat er expertise heeft plaatsgevonden. De expertise zelf wordt in het rapport niet ter discussie gesteld.

Ondanks het feit dat de expertise dus niet ter discussie wordt gesteld, is CED het met het verbond eens dat de branche in breed verband conclusies aan de uitkomsten van het onderzoek moet verbinden. Ook voor de verzekeraars is daar een rol weggelegd. De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat de verzekeraars, onder druk van de economische crisis, op kosten voor expertise en audits op het herstel- en reparatiewerk hebben bezuinigd. Ook CED verzorgde dergelijke reparatiechecks in het verleden veelvuldig. Bezuinigingen op expertise bij autoschade en op checks van de door herstelbedrijven verrichte - of niet verrichte – schade hebben de afgelopen jaren toename van de fraude in de hand gewerkt, zo moeten wij helaas constateren.

Expertisebedrijven als CED zijn uitstekend toegerust om namens verzekeraars naast het expertisewerk ook de reparatiechecks te verzorgen. Door vaker expertisewerk te laten doen en reparatiechecks weer serieus te nemen wordt de kans op fraude verkleind, waarmee verzekeringsmaatschappijen geld besparen en verzekerden uiteindelijk beter uit zijn.